Jus Orange Pomme Carotte Andrahoana baine Marie ny pommes sy carottes tsy atao masaka loatra hitazomana ny vitamine. Mixena miaraka aminy jus d’orange dia vita ny Compote. Atao goûté na omena oloha ny sakafo atondro fa mahatsara azy sy mampazoto homa

Jus Orange Pomme Carotte Andrahoana baine Marie ny pommes sy carottes tsy atao masaka loatra hitazomana ny vitamine. Mixena miaraka aminy jus d’orange dia vita ny Compote. Atao goûté na omena oloha ny sakafo atondro fa mahatsara azy sy mampazoto homa

Jus Orange
Pomme
Carotte
Andrahoana baine Marie ny pommes sy carottes tsy atao masaka loatra hitazomana ny vitamine.
Mixena miaraka aminy jus d’orange dia vita ny Compote. Atao goûté na omena oloha ny sakafo atondro fa mahatsara azy sy mampazoto homana
Mazotoa zaza rehetra⚘️
#kobadonga#partage
Sakafon-jaza Donga.mg is feeling fantastic.
Recette du jour: Compote vitaminé + 6mois
Jus Orange
Pomme
Carotte
Andrahoana baine Marie ny pommes sy carottes tsy atao masaka loatra hitazomana ny vitamine.
Mixena miaraka aminy jus d’orange dia vita ny Compote. Atao goûté na omena oloha ny sakafo atondro fa mahatsara azy sy mampazoto homana
Mazotoa zaza rehetra⚘️
#kobadonga#partage

Koba Donga

Les commentaires sont fermés.