Kubota kx 91-2, mandeha tsara, prix 160 millions fmg (32 millions ariary) miady varotra. À Tana. Contact 0341592445