Lehilahy antitra 63 taona no tsy nahatsiaro tena ary naterina teny @ Hopitaly. Natahorana ny ainy ka nasiana « oxygène » mba hamelomana azy mandritra ny 24 ora. Afaka fotoana fohy, naahatsiaro tena izy ary nihatsara ny fahasalamany. Noho izany, nampahafanta

Lehilahy antitra 63 taona no tsy nahatsiaro tena ary naterina teny @ Hopitaly. Natahorana ny ainy ka nasiana « oxygène » mba hamelomana azy mandritra ny 24 ora. Afaka fotoana fohy, naahatsiaro tena izy ary nihatsara ny fahasalamany. Noho izany, nampahafanta

Lehilahy antitra 63 taona no tsy nahatsiaro tena ary naterina teny @ Hopitaly.
Natahorana ny ainy ka nasiana « oxygène » mba hamelomana azy mandritra ny 24 ora.
Afaka fotoana fohy, naahatsiaro tena izy ary nihatsara ny fahasalamany.
Noho izany, nampahafantatra azy ilay mpitsabo fa 100 000 Ar ny vidin’ny oxygène, ary rehefa nahita ny « facture » izy dia nirotsaka ny ranomasony.
Sadaikatra ilay Dokotera nahita azy nalahelo sy nitomany nefa ny vidim-panafody lafo tsy maintsy haloa.
Nefa namaly azy ilay lehilahy hoe: Malahelo sy mitomany aho, tsy nohon’ny vola haloa fa manana ny handoavana izany ihany.
Mitomany aho satria mandritran’ny 24 ora nampiasako ny « oxygène », ny sarany dia 100 000 Ar.
Nefa ny rivotra nomen’Andriamanitra hiainako nandritra ny 63 taona izay nomeny ahy maimaimpoana, Mba fantatrao ve hoe hoatrinona ny vidin’izany???
Nitanondrika ilay Dokotera ary nanomboka nirotsaka koa ny ranomasony.
Androany, ho anao izay mamaky ity, Miaina ankalalahana sy maimaimpoana ny rivotra nomen’Andriamanitra ary tsy misy vidiny mandritra ny taona maro.
Raha sitrakao, Mba manana 2 segondra ve ianao @ fotoananao mba hanoratra hoe: »MISAOTRA RAY Ô! » ary #Zarao @groupe 3 misy anao ato @fb ity hafatra ity…nohon’ny asa fanompoana maimaim-poana ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao isan’andro…
Aza hadino ny manaraka ny page tsika
, mba hahazoana rojom-bavaka ary hafatra fampaherezana ary zava-mahasoa maro hatrany, tsindrio ny J’aime eo @sisiny ambony. Hotahina anie isika rehetra…
© Nomenjanahary Lalaina (Ilay voa tsara nafafy Association)

Herizou Rojoniaian

Les commentaires sont fermés.