Maro isika no liana amin’ny ilay VORITSILOZA MIKOTRIKA mba ho fanatsarana ny fiompiana Ka noho izany nanam-pakevitra izahay hanao #FORMATION PRATIQUE ao toeram-pamokarana Fomba fitantanana ny fiompina Sakafony Tranony sy toerany

Maro isika no liana amin’ny ilay VORITSILOZA MIKOTRIKA mba ho fanatsarana ny fiompiana Ka noho izany nanam-pakevitra izahay hanao #FORMATION PRATIQUE ao toeram-pamokarana Fomba fitantanana ny fiompina Sakafony Tranony sy toerany

Maro isika no liana amin’ny ilay VORITSILOZA MIKOTRIKA mba ho fanatsarana ny fiompiana
Ka noho izany nanam-pakevitra izahay hanao #FORMATION PRATIQUE ao toeram-pamokarana

Fomba fitantanana ny fiompina

Sakafony

Tranony sy toerany

Fikarakarana ny biby vao foy

Ny tokony ho fatatra rehetra
ka afaka miara miasa
??#OMAD for Madagascar

#Projet

#Cooperative

#Fiangonana
??#Mpiompy te hanitatra sy
olon-tsotra rehetra
Tel : 0345515554
prix : 30000ar
@tout le monde
#Voritsiloza
#FIOMPIANA

Varotra Akoho Sy Vorona

Les commentaires sont fermés.