Miezaka ny hanome ny tsara hoantsika panjifa hatrany mirary SOA hatrany hoantsika piompy