Misy fepetra takina aminy izay tsara vokatra,toy n’y: trano Sao Dia tery na malalaka loatra, hafanana,sakafony, fanampitsakafo sns… Izahay Dia mamanao formation en ligne formation Complèt NATao 5000ar monja( MBA hazahoanao vokatra 30j=2k500 75%.) Mampia

Misy fepetra takina aminy izay tsara vokatra,toy n’y: trano Sao Dia tery na malalaka loatra, hafanana,sakafony, fanampitsakafo sns… Izahay Dia mamanao formation en ligne formation Complèt NATao 5000ar monja( MBA hazahoanao vokatra 30j=2k500 75%.) Mampia

Misy fepetra takina aminy izay tsara vokatra,toy n’y: trano Sao Dia tery na malalaka loatra, hafanana,sakafony, fanampitsakafo sns…
Izahay Dia mamanao formation en ligne formation Complèt NATao 5000ar monja( MBA hazahoanao vokatra 30j=2k500 75%.)
Mampianatra manamboatra provende @ kalitao tsara koa izahay NATao 3000ar + secret manatavy
Mp avy hatrany rah liana

Sergio Zanaka DS

Les commentaires sont fermés.