Misy stock maro be ato aminay ann Contact: 034 62 277 43/ 033 62 020 63 Adresse: ex conquete Antanimena