Napina anamadinika dia natao tsara ny atsasany. Inona ny fangarony tinareo miaraka @ looks