Nify salama mety amin’ny olona rehetra na zaza na lehibe na vehivavy bevoka NIFY natoraly tena aingam-piasa indrindra ny huile essentielle de girofle FAMPIASANA_AZY Diovina manontolo ny nify indrindra ilay nify marary , alaina @ landihazo (coton) ny h

Nify salama mety amin’ny olona rehetra na zaza na lehibe na vehivavy bevoka NIFY natoraly tena aingam-piasa indrindra ny huile essentielle de girofle FAMPIASANA_AZY Diovina manontolo ny nify indrindra ilay nify marary , alaina @ landihazo (coton) ny h

Nify salama mety amin’ny olona rehetra na zaza na lehibe na vehivavy bevoka
NIFY natoraly tena aingam-piasa indrindra ny huile essentielle de girofle
FAMPIASANA_AZY
Diovina manontolo ny nify indrindra ilay nify marary , alaina @ landihazo (coton) ny huile essentielle de girofle io ka atao ao @ ilay nify marary mandritra ny 10minitra eo eo .
Rehefa vita izay dia esorina ilay landihazo ary tsy kobanina aloha ny vava fa avela hiasa hatrany ilay fanafody.
Raha nify ambony dia alaina ny coton tige madio tsara dia asina Huile essentielle de Girofle ary atao ao @ ilay nify goka na marary
Raha nify ambany kosa dia asina 1goutte ao anatin ilay nify goka na ilay nify marary
FAHARETANY FITSABOANA
Ampiasana 3 andro misesy , indray mande ao anatin’ny iray andro ary afaka in-2 na in-3 isan’andro izany raha mbola marary ilay nify .
Manasitrana ny aty vava rehetra ihany koa izy io toy ny ; aphte sns …
Manala ny fofona ratsy @ vava
Manala olimanara sy ny carie
Afaka anorana , afangaro @ menaka fampiasa , manampy @ fanalana havizanana sy ny mangotsokotsoka @ vatana
100% Natoraly
100% EFFICACE
Prix: 15.000ar
Manao livraison
Mandefa any @ faritra
Contact:0336820577

Tou Jour Manjah Fona

Les commentaires sont fermés.