NY FARY DIA FANAFODY FO IHANY KOA: Zavatra ilainao:fary fotsy roa vaniny amin’ny lohany iny ‘le matsatso iny ary roa vaniny mamy. Fomba fikarakarana azy: Tetetetehana ny fary dia ampiarahina amin’ny rano 4 litatra dia ampangotrahina mandritran’ny 30minit

NY FARY DIA FANAFODY FO IHANY KOA: Zavatra ilainao:fary fotsy roa vaniny amin’ny lohany iny ‘le matsatso iny ary roa vaniny mamy. Fomba fikarakarana azy: Tetetetehana ny fary dia ampiarahina amin’ny rano 4 litatra dia ampangotrahina mandritran’ny 30minit

NY FARY DIA FANAFODY FO
IHANY KOA:
Zavatra ilainao:fary fotsy roa vaniny amin’ny lohany iny ‘le matsatso iny ary roa vaniny mamy.
Fomba fikarakarana azy:
Tetetetehana ny fary dia ampiarahina amin’ny rano 4 litatra dia ampangotrahina mandritran’ny 30minitra,30minitra mangotraka dia tokony hihena 3litatra eo ho eo izy avy eo.
Rehefa vita io dia avela hangatsiaka dia io no atao rano fisotro
1l par jour mandritran’ny 3 andro.
Aza adino manaraka ny pejy

Active

Les commentaires sont fermés.