Ny sakafo no fototra ho an’ny fahasalamana amin’ny ankapobeny, tafiditra amin’izay ny karazana sakafo fidiana, ny fomba fikarakarana azy, fomba fihinanana azy. Torohevitra amin’ny ankapobeny ireto fa rehefa manao bilan nutritionnel ianareo dia omeko toro

Ny sakafo no fototra ho an’ny fahasalamana amin’ny ankapobeny, tafiditra amin’izay ny karazana sakafo fidiana, ny fomba fikarakarana azy, fomba fihinanana azy. Torohevitra amin’ny ankapobeny ireto fa rehefa manao bilan nutritionnel ianareo dia omeko toro

Ny sakafo no fototra ho an’ny fahasalamana amin’ny ankapobeny, tafiditra amin’izay ny karazana sakafo fidiana, ny fomba fikarakarana azy, fomba fihinanana azy.
Torohevitra amin’ny ankapobeny ireto fa rehefa manao bilan nutritionnel ianareo dia omeko torohevitra ho anareo manokana izay mifanaraka amin’ny aretina na toebatana sy ny fahazakana na tsia karazana sakafo hoanina sns…….
Ny zava-maniry no base: 80%
1)Légumes verts: concombre, courgette, brocoli,..
2)Légumes Feuilles: epinard, anana, choux,…
3)Légumes racines: betterave, navet, carotte, radis,…
4)Fruits frais: voaloboka, paoma, paiso, mananasy… (tsy mihoatra ny 4 isan’andro)
5)Fruits sec: datte, figue,… (tsy atao betsaka)
6)Fruits gras: zavoka, amande, noix, lin, noisette…
Fines herbes: tongolo maitso, kotomila, persil…
Aromates: sakamalaho, oignon, tongolo gasy
20% de protéine:
Atody, trondro, hena kisoa, fromage frais, fromage de chèvre, lait de chèvre, laits vegetaux, legumineuse( tsaramaso, lentille, voanemba…)
Afaka ampiana vary, ovy, vomanga, avoine, blé, orge, céréales fa tsy atao be loatra.
Ny menaka ezahana kely arak’izay azo atao fa mahaiza mifidy tsara toy ny huile d’olive, colza, tournesol (pression à froid, bio)
Déconseillé (tsy hoanina matetika) ny siramamy, café, alcool, cigarette, friture, grillade, sakafo matsiro rehetra …
Misotro rano mandritra ny andro ( eau de source naturelle fa tsy rano jirama
), tsara kokoa raha tsy misotro rano raha vao avy nisakafo fa alohan’ny sakafo foana, afaka aromatisénaa ny rano, ohatra hoe: menthe kely, lamelle citron, vanille,canelle, hibiscus…
Fikarakarana:
Sasaina tsara dia hoanina manta ny légume raha azo atao na crudités, na atao cuisson à la vapeur. Ahena ny sira dia soloina zava-maitso manitra na épices.
Rehefa misakafo:
Mitsako tsara, maka fotoana hankafizana tsara an’ilay sakafo, pihana ny télé, apetraka ny téléphone. Tsy firesahana olana na fibedesana ankizy amin’io fotoana io.
FITSABOANA HOMAMIADANA NATORALY

Fitsaboana Homamiadana Natoraly

Les commentaires sont fermés.