Ny tantely sy ny vokantsoa entiny: – hosorana ny hoditra manaintaina na maratra (mampikakatona haingana ny fery sady mampitony fanaintainana ary tsy mampaniry holatra an’ilay fery), – hémorroïdes (ny fanosorana tantely matetika ny lava-body na anus dia ma

Ny tantely sy ny vokantsoa entiny: – hosorana ny hoditra manaintaina na maratra (mampikakatona haingana ny fery sady mampitony fanaintainana ary tsy mampaniry holatra an’ilay fery), – hémorroïdes (ny fanosorana tantely matetika ny lava-body na anus dia ma

Ny tantely sy ny vokantsoa entiny:
– hosorana ny hoditra manaintaina na maratra (mampikakatona haingana ny fery sady mampitony fanaintainana ary tsy mampaniry holatra an’ilay fery),
– hémorroïdes (ny fanosorana tantely matetika ny lava-body na anus dia mampihena ilay fivontosana
– tsy mahalevon-kanina (misotro rano mafana 1 kaopy nasiana tantely pur)
– marary tenda (misotro rano mafana 1 kaopy nasiana tantely pur 1 sotro, atao intelo isan’andro, sotroina mafana)
– mivoaka aphtes (afangaro ny ranona voasary makirana sy tantely, maka vovo kely dia vontosana ani’ilay fangaro avy eo ampetaka eo amin’ilay aphtes).

Tantely Feno Fitahiana

Les commentaires sont fermés.