| Raha toa ka misy ny iray amin’ireto fambara ireto ianao na ny havanao dia tsara manantona tobim-pahasalamana sy hitsapa tension. Ny fisiany dia mety midika fa miakatra ny tosidrà (hypertension artérielle), ka mila fitsaboana maika sy maharitra. Ireto

| Raha toa ka misy ny iray amin’ireto fambara ireto ianao na ny havanao dia tsara manantona tobim-pahasalamana sy hitsapa tension. Ny fisiany dia mety midika fa miakatra ny tosidrà (hypertension artérielle), ka mila fitsaboana maika sy maharitra. Ireto

| Raha toa ka misy ny iray amin’ireto fambara ireto ianao na ny havanao dia tsara manantona tobim-pahasalamana sy hitsapa tension. Ny fisiany dia mety midika fa miakatra ny tosidrà (hypertension artérielle), ka mila fitsaboana maika sy maharitra.
Ireto ary izy ireo :
Palpitation
Mora kizitina
Mandeha ràn’orona
Marary an-doha lava
Rera-dava
Manjavona ny fijery
Marary ny hatoka
Ratsy torimaso
Volivoly tanana
Very tadidy
Mora fanina
Mora sempotra
Sofina maneno
RA MANANA OLANA AMZANY NEFA IANAO DIA AFAKA MANAMPY ANAO IZAHAY IZAY TSY MILA MANDANY VOLA BE AKORY FA ZAVAMANIRY SY VOANKAZO NATORALY IANY NO ATORO ANAO
TONGA DIA MANDEFASA MESSAGE PRIVÉ WE
TOSI-DRA
DIA HO VALIKO IANAO
BOKY FAHASALAMANA PDF

Fifanampiana Sy Torohevitra

Les commentaires sont fermés.