Raha hanao vatsy mandritry ny Herinandro ! Marin-danja Efa voafantina Efa voadio Tsy voatery ho an ny mpanao sakafo ihany fa na fianakaviana manao vatsy isaky Herinandro aza!