Secret mampatsiro ny laoka Fantatrao ve fa ny fanendasana ny hena mialohan’ny akora rehetra dia afaka mampatsiro ery ny laoka karakarainao, mmmh Tsy voatery hoe hanisy karazana épice be dia be ianao vao afaka ny hihinana laoka matsiro fa ataovy mendime

Secret mampatsiro ny laoka Fantatrao ve fa ny fanendasana ny hena mialohan’ny akora rehetra dia afaka mampatsiro ery ny laoka karakarainao, mmmh Tsy voatery hoe hanisy karazana épice be dia be ianao vao afaka ny hihinana laoka matsiro fa ataovy mendime

Secret mampatsiro ny laoka
Fantatrao ve fa ny fanendasana ny hena mialohan’ny akora rehetra dia afaka mampatsiro ery ny laoka karakarainao, mmmh
Tsy voatery hoe hanisy karazana épice be dia be ianao vao afaka ny hihinana laoka matsiro fa ataovy mendimendy fotsiny ilay hena
Endraso hisy dintin’ilay hena miendy hiforona mihitsy aloha ilay vilany
Arotsao amin’izay ilay fangarony hafa
dia ho hitanao mihitsy ny fiavahan’ilay nahandro mihoatra noho ny hatramin’izay
Ndao hiezaka hanao izay mahafalifaly ny ankohonantsika foana na dia maro ary ny adidy aman’andraikitra
Manasa anao hizara ilay torohevitra mba hanampiana ny namana fa maro anie izao zareo any no mba maniry hahalala an’ izany ee

Delicia food

Les commentaires sont fermés.