Send message Bio 100 % PROSTA BIO Fantatrao ve fa fahasimbany prostate dia miteraka olana maro eo aminy vatana , indrindra ho antsika lehilahy. Afaka tsaboina anefa ny aretiny prostate ary afaka sorohina ihany koa. Ireto avy ary ny fisehony aretina: _te

Send message Bio 100 % PROSTA BIO Fantatrao ve fa fahasimbany prostate dia miteraka olana maro eo aminy vatana , indrindra ho antsika lehilahy. Afaka tsaboina anefa ny aretiny prostate ary afaka sorohina ihany koa. Ireto avy ary ny fisehony aretina: _te

Send message
Bio 100 %
PROSTA BIO
Fantatrao ve fa fahasimbany prostate dia miteraka olana maro eo aminy vatana , indrindra ho antsika lehilahy.
Afaka tsaboina anefa ny aretiny prostate ary afaka sorohina ihany koa.
Ireto avy ary ny fisehony aretina:
_te hamany lava indrindra ny alina
_manaintaina rehefa te hamany ary zara raha misy mivoaka ny amany
_tsy mahatazona amany
_marary vody lamosina sy valahana ary tsy mahazo aina rehefa mipetraka fa maheno marary.
_faiblesse sexuel ( mora tonga, tsy mahavelona ary manaintaina rehefa hamoaka ranonaina)
Tandremo fa raha tsy voatsabo ireo dia mitarika cancer ny prostate.
Koa aza misalasala ary raha misy aminao ireo olana ireo fa afaka manampy anao izahay. Midira mp
*Contact : 038 92 310 75 / 038 65 824 90
*Livraison partout / Mandefa @ faritra

Fanafody Efficas

Les commentaires sont fermés.