Tiako ianao amin’ny maha-ianao anao, na inona na inona mitranga. Ny fontsika dia mifandray amin’ny kofehy tsy hita maso. Tsapanay izany fitiavana izany na dia lavitra aza. Eto aho ho anao . Afaka milaza amiko ny zava-drehetra ianao. Eto aho hanampy anao h

Tiako ianao amin’ny maha-ianao anao, na inona na inona mitranga. Ny fontsika dia mifandray amin’ny kofehy tsy hita maso. Tsapanay izany fitiavana izany na dia lavitra aza. Eto aho ho anao . Afaka milaza amiko ny zava-drehetra ianao. Eto aho hanampy anao h

Tiako ianao amin’ny maha-ianao anao, na inona na inona mitranga.
Ny fontsika dia mifandray amin’ny kofehy tsy hita maso. Tsapanay izany fitiavana izany na dia lavitra aza.
Eto aho ho anao . Afaka milaza amiko ny zava-drehetra ianao.
Eto aho hanampy anao hiatrika ny fotoan-tsarotra.
Manaiky anao araka ny maha-ianao anao aho.
Fanomezana ny fotoana rehetra iarahako aminao.
Tiako mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao.
Mpanabe Fototra

Mpanabe Fototra

Les commentaires sont fermés.