Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO). MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA. Ka fantaro ary fa! a

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO). MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA. Ka fantaro ary fa! a

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy
BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO).
MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA.

Ka fantaro ary fa! afaka atao asa fivelomana ary azo atao vadin’asa ihany kao anie ny FIOMPIANA e!
N.B: Fisaorana manokana ho anareo maro be izay efa nanjifa tato aminay, sady nametraka fitokisana ihany koa
NY TSARA TONGA DIA MANDEFA MESSAGE(HIVIDY BOKY PDF FIOMPIANA)TOMPOKO FA NY COMS MISY FOTOANA TSY HITANAY
Boky pdf nohavaozina sady nohatsaraina (21 isa) natao @sarany mora dia mora (7000ar)monja ny fitambaran’ireo rehetra ireo,
N.B: TSY VOATERY IZY REHETRA FA AFAKA MISAFIDY BOKY IZAY TIANAO IANAO TOMPOKO, KA MIHENA ARAK’IZAY ISA NY BOKY SAFIDIANAO NY SARANY.
Fiompiana momba ny:

FIANARANA COUVEUSE CARTON(COURANT,JIRO PÉTROLE)
FIOMPIANA KISOA NOHATSARAINA
FIOMPIANA KISOA MATIHANINA.
FIOMPIANA AKOHO FAKANA NOFO
FIOMPIANA AKOHO MANATODY LAVA
FIOMPIANA AKOHO GASY NOHATSARAINA SY BIO
FANATSARANA NY
FIOMPIANA AKOHO NENTIM-PAHARAZANA
FIOMPIANA VORON-TSILOZA SY AKOHO
FANTARO NY ARETIN’AKOHO AMAM-BORONA
FIOMPIANA BITRO
FIOMPIANA OMBY VAVY BE RONONO
FIOMPIANA TANTELY
FIOMPIANA GANA(FOIE GRAS)
FIOMPIANA GISA SY GANA
FIOMPIANA GANA SY GISA FAKANA ATY MATAVY
NY FIOMPIANA TRONDRO ANATY DOBO SY ANTANIM-BARY(FAMORONANA Toerana, Sakafony, Fomba famokarana zana-trondro, sns…

TECHNIQUE MAHA MARO ANAKA KISOA,
FOMBA FANAOVANA PROVENDE(FINITION MANATAVY kisoa 60kg Miakatra,
CROISSANCE MAMPITOMBO kisoa 40-60kg ),
NY FOMBA HATAO @ZANA-KISOA HATRAMINY IZY MISARA-NONO,
NY TOKONY HATAO @KISOA HAMPITOMBOANA, NY KARAZANA TSINDRONA HOENTINA HIKARAKARANA AZY REHETRA, HATR@ IZY MBOLA KELY KA HATR@IZY LEHIBE. Ataonay kadoa ho anao.

Fandresena Ny Fiompiana

Les commentaires sont fermés.