Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO). MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA. Ka fantaro ary fa! a

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO). MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA. Ka fantaro ary fa! a

Tianay ianao ka ampahafatarinay fa misy
BOKY PDF @ TENY MALAGASY MAZAVA TSARA ato aminay, momba ny FIOMPIANA(MÈTHODE FENO).
MANORO ANAO NY ZAVATRA REHETRA IZAY TSY HAINAO NA MAMPISALASALA ANAO @karazana FIOMPIANA.

Ka fantaro ary fa! afaka atao asa fivelomana ary azo atao vadin’asa ihany kao anie ny FIOMPIANA e!
Efa betsaka no nahazo tombotsoa ka anjaranao indray izao
.
N.B: Fisaorana manokana ho anareo maro be izay efa nanjifa tato aminay, sady nametraka fitokisana ihany koa
NY TSARA TONGA DIA MANDEFA MESSAGE(HIVIDY BOKY PDF)TOMPOKO FA NY COMS MISY FOTOANA TSY HITANAY
Boky pdf nohavaozina sady nohatsaraina natao @sarany mora dia mora (5000ar)monja ny fitambaran’ireo rehetra ireo, momba ny:

FIOMPIANA KISOA HAMPIVOATRA SY HANAMPY ANAO.
FIOMPIANA AKOHO FAKANA NOFO
FIOMPIANA AKOHO MANATODY LAVA
FIOMPIANA AKOHO GASY NOHATSARAINA SY BIO
FIOMPIANA TANTELY
FIOMPIANA GANA(FOIE GRAS)
FIOMPIANA GISA SY GANA
NY FIOMPIANA TRONDRO ANATY DOBO SY ANTANIM-BARY(FAMORONANA Toerana, Sakafony, Fomba famokarana zana-trondro, sns…)

TECHNIQUE MAHA MARO ANAKA KISOA,
FOMBA FANAOVANA PROVENDE(FINITION MANATAVY kisoa 60kg Miakatra,
CROISSANCE MAMPITOMBO kisoa 40-60kg ),
NY FOMBA HATAO @ZANA-KISOA HATRAMINY IZY MISARA-NONO,
NY TOKONY HATAO @KISOA HAMPITOMBOANA, NY KARAZANA TSINDRONA HOENTINA HIKARAKARANA AZY REHETRA HATR@ IZY MBOLA KELY KA HATR@IZY LEHIBE. Ataonay kadoa ho anao.

Fandresena Ny Fiompiana

Les commentaires sont fermés.