Product/service Send message Green Mada Zezika nutriplant organique 100% BIO Mety amin’ny voly rehetra Zezika natoraly organika misy taharo Zezika ranony sady mora ampiasaina Tsy misy voka- dratsiny ho an ‘ny olona sy ny tontolo iainana Tombotsoa : Ma

Product/service Send message Green Mada Zezika nutriplant organique 100% BIO Mety amin’ny voly rehetra Zezika natoraly organika misy taharo Zezika ranony sady mora ampiasaina Tsy misy voka- dratsiny ho an ‘ny olona sy ny tontolo iainana Tombotsoa : Ma

Product/service
Send message
Green Mada
Zezika nutriplant organique 100% BIO
Mety amin’ny voly rehetra
Zezika natoraly organika misy taharo
Zezika ranony sady mora ampiasaina
Tsy misy voka- dratsiny ho an ‘ny olona sy ny tontolo iainana
Tombotsoa :
Manatsara ny fitombon’ny fakany ,tahony ,raviny
Manatsara sy mampitombo ny vokatra azo
manamafy ny voly haharitra ny rivotra sy ny hafanana be loatra ary ny hamandoana
Ahazo vokatra matohy tsara na amin’ny qualité na quantité izany.
Manatsara sy maha lonaka ny nofontany tsara indray .
Fampiasana azy:
10 ml atao anaty rano 10 litre izay hafafy amin’ny velarantany 4 ara izay tiana ho mahasana sy volena.
Arakaraky ny voly no fatra ka omena boky maimaimpoana misy ny torolalana ianao .
Voninkazo : tondrahana isaky ny 7 à 10 andro.
5-10ml atao anaty rano 20 l
mampiakatra aingana sy manatsara ny vokatra.
Voankazo : tondrahana isaky ny 7 à 10 andro
5-10ml ar tapohana rano 10 l
Miha mamy kokoa ny voan’ ny hazo sady mihangeza no 100% biolojika tsy misy simika.
Voly havotra : tondrahana isaky ny 7 à 10 andro. 10-40 ml atao anaty rano 10-20l
Miaro ny vokatra amin’ny karazana aretina sy ny bibikely izay manimba voly
Haninkotrana: tondrahana isaky ny 7 à 10 andro
10 ml atao anaty rano 10 l
Mampitombo ny abean’ ny vokatra
Miaro ny vokatra tsy ho simba ny bibikely
Azo tehirizina maharitra sy tsy mora simba ny vokatra miakatra
Vary : 10 ml atao anaty rano 10 l ho an’ny velarantany 4 ara
Tondrahana zezika ny vary rehefa :
Mihava vary : asina zezika ny fotony
misondro – dreniny
rehefa misy voany fa mbola maintso ny vary eto dia 10 ml atao anaty rano 20 l
ny 1 tavoahangy na ny 1 litre dia mahavita velarantany 3-6 hectare
Aza misalasala ary fa efa zavabaovao be tsara ho atsika mpamboly no nokarohinay
Prix : 1 litre 130.000 ar
1/2 litre : 70.000 ar
Contact : 038 48 465 62
Manao livraison
manerana an’i Madagasikara

Green Mada

Les commentaires sont fermés.